Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina iz stana u kojem nitko ne živi ili je vlasnik duže vrijeme odsutan?

Savjeti

Kako postupiti u slučaju pojave mirisa plina iz stana u kojem nitko ne živi ili je vlasnik duže vrijeme odsutan?

 Osigurajte propuh u zgradi!
   

Obavijestite dežurnu službu – Distribucijski centar (0 - 24h) na tel. 01/6184 586 ili 01/ 6302 382, 0800 400 400 (besplatni info telefon 0-24) i slijedite upute dežurne službe

Pripremite točnu adresu i ime vlasnika ili korisnika stana